Els passats dilluns 6 i dimarts 7 de març, 55 esteticistes van realitzar la IX edició del Curs d’Estètica Oncològica en la Clínica Planas de Barcelona. Amb aquesta edició, la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé ha format a un total de 420 esteticistes, sent aquesta la primera edició en la qual el nombre d’esteticistes que no són clientes de Natura Bissé superava al de les clientes de l’empresa de cosmètica.

A l’esteticistes se’ls va demanar que emplenessin un qüestionari de valoració del curs, que van puntuar molt positivament, amb una mitjana de 9. A més, el 100% de les esteticistes que van realitzar l’enquesta van assegurar que ho recomanarien i que assistirien a un altre curs que oferís la Fundació. En quant als aspectes generals de la formació, tant l’organització, com la documentació lliurada i el nivell i utilitat dels continguts van ser valorats molt positivament.

Les esteticistes van suggerir com a àrees de millora que s’oferís més informació dels principis actius, de nutrició i de prevenció del càncer i que hi hagués la possibilitat de tenir més contacte amb els professionals i la resta de participants del curs, entre d’altres aspectes. A moltes d’aquestes peticions se’ls donarà resposta en el segon nivell del curs, que se celebrarà entre els propers mesos d’abril a juny, així com en la formació contínua que ofereix la fundació.