La Dra. Ángeles Arcusa, Cap d’oncologia de l’Hospital de Terrassa, ha estat de les primeres professionals del sector sanitari que va recolzar el nostre programa. Dilluns 6 de març, va participar en la novena edició del curs del primer nivell d’estètica oncològica, amb la ponència sobre “Entendre la malaltia I: oncologia mèdica” i vam tenir ocasió de preguntar-li per les últimes novetats en el seu camp d’actuació:
1. Es parla molt de l’Oncotype i de mamaprint. En la teva opinió, quan cal sol·licitar-los?
Oncoype i Mamaprint són marques comercials de signatures genètiques en càncer de mama; ambdues proporcionen informació basada en l’expressió de diferents gens per determinar el risc de recidiva d’una pacient. S’han de sol·licitar quan existeixen dubtes raonables del benefici d’un tractament complementari amb quimioteràpia després de la cirurgia del tumor.
2. Els nous tractaments com la immunoteràpia, que semblen tan efectius en alguns càncers com a melanoma i pulmó, podem esperar que siguin aplicables al càncer de mama en un futur?
És molt probable i ja s’està investigant en estudis clínics el valor de fàrmacs d’aquest tipus, amb resultats esperançadors.

3. Coneixem bé els efectes secundaris de la quimioteràpia i la radioteràpia, però no tant els de la immunoteràpia, quins són els més destacables?
En general, són ben tolerats. Els efectes adversos més importants, encara que no freqüents, són la neumonitis, efectes sobre la pell, inflamació de glàndules com el tiroide o la hipòfisi. També és habitual cert grau de cansament.
4. Reconstrucció immediata o diferida, quan la recomanaria en cada cas?
És impossible recomanar de forma absoluta una o una altra, ja que depèn de les característiques de la pacient i de la necessitat de tractament amb radioteràpia sobre la paret toràcica i l’aixella, cadena mamària interna o fossa supraclavicular. S’ha d’estudiar en cada pacient una sèrie de factors que comportin a la indicació en el temps més adequada.

5. Per què va decidir recolzar el nostre programa d’estètica oncològica (sent pionera)?
Per solidaritat amb les pacients, fonamentalment: per cobrir una necessitat latent, no manifestada, que podia sens dubte millorar la seva qualitat de vida en alguna cosa que per a alguns semblava banal, com la imatge corporal. “Posa’t maca et sentiràs millor!”.