Memòria i Auditoria

Memòria de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé / 2021. >> Descarregar aquí

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé està auditada per AOB Auditors:
Informe Auditoria Fundació Ricardo Fisas / 2021 >> Descarregar aquí

Memòria de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé / 2020. >> Descarregar aquí

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé està auditada per AOB Auditors:
Informe Auditoria Fundació Ricardo Fisas / 2020 >> Descarregar aquí

Memòria de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé / 2019. >> Descarregar aquí

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé està auditada per AOB Auditors:
Informe Auditoria Fundació Ricardo Fisas / 2019 >> Descarregar aquí

Memòria de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé / 2018. >> Descarregar aquí

Memòria de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé / 2017. >> Descarregar aquí

Memòria de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé / 2016. >> Descarregar aquí

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé està auditada per AOB Auditors:
Informe Auditoria Fundació Ricardo Fisas / 2018 >> Descarregar aquí

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé està auditada per AOB Auditors:
Informe Auditoria Fundació Ricardo Fisas / 2017 >> Descarregar aquí

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé està auditada per AOB Auditors:
Informe Auditoria Fundació Ricardo Fisas / 2016 >> Descarregar aquí

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé està auditada per AOB Auditors:
Informe Auditoria Fundació Ricardo Fisas / 2015 >> Descarregar aquí