Perquè tots aprenem d'una manera diferent

Què es el programa Difference?

Oferim suport 360º en l’educació d’alumnes amb diferències d’aprenentatge, principalment dislèxia, discalcúlia i TDAH, dins el marc de l’escola inclusiva.

Des de l’inici, la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé s’ha compromés amb el programa Difference per ajudar en la millora de l’experiència escolar i vital dels nens i nenes que tenen diferències d’aprenentatge.

Avaluar i millorar Project Difference amb l’ajuda de professionals de l’Educació

Volem agrair la col·laboració de grans professionals del món de l’Educació que ens han ajudat a avaluar i buscar tots els punts de millora del projecte Difference. Comptem amb el seu suport perquè tots els nens puguin aprendre millor, a la seva manera!

Amb la col·laboració de