Treball en xarxa

“Volem agrair a totes les organitzacions l’oportunitat que ens han donat de compartir experiències i projectes”.

Excel·lents organitzacions, amb les quals estem alineats en valors i gestió, treballen prop de les persones que estan vivint moments que els fa més vulnerables. En aquest cas, el nostre paper no és un altre que el de connectar o recolzar en la mesura de les nostres possibilitats els seus programes

  • Compartint contactes
  • Donant suport econòmic per a la viabilitat del programa
  • Formant part de la seva cadena de valor
  • Amb el suport del voluntariat corporatiu de Natura Bissé

En l’actualitat, col·laborem amb:

La Fundació Stanpa és una organització sense ànim de lucre promoguda per Stanpa(Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica) que persegueix donar suport a dones amb càncer, ajudant-les a restablir la seva pròpia imatge, recuperar l’autoestima i portar endavant la seva lluita contra la malaltia amb major confiança, a través de la implantació a Espanya del programa internacional “Ponte guapa, te sentirás mejor”.

El seu Patronat està integrat per Stanpa, 14 companyies cosmètiques i compte, a més, amb 13 companyies col·laboradores.

La Fundació Roure va ser creada en 1992 als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, a Barcelona. Actualment, és una associació que compta amb 33 treballadors i més de 110 voluntaris i el seu principal objectiu és cobrir les necessitats bàsiques de les persones grans i de les famílies sense recursos que viuen en el districte de Ciutat Vella, un dels més desfavorits de la Ciutat Comtal, intentant arribar on no ho aconsegueixen les administracions públiques.

Els pilars bàsics d’aquesta fundació són el treball en equip, la immediatesa i la solidaritat. Per altra banda, els seus projectes cubreixen totes les necessitats de les persones: repartiment d’aliments, botiga, bugaderia solidària, centre de dia solidari, suport a domicili, menjar en família i servei de dutxes socials. A més, organitzen juntament amb altres entitats socials la Botiga Solidària.

La Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé col·labora amb la Fundació Roure donant suport a les seves iniciatives i també als projectes que intenten generar ingressos per altres que són deficitaris. La seva pròpia xarxa de voluntaris dona suport a la Botiga Solidària, que ofereix una variada selecció d’articles de qualitat i en bon estat (roba, joguines, material escolar…), amb l’objectiu d’incrementar les vendes d’aquests productes.

L’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH) és una entitat declarada d’Utilitat Pública, que treballa des de 1994 per atendre a persones sense recursos, amb Intel·ligència Límit (IL) i discapacitat intel·lectual lleugera. La seva principal funció és prestar serveis per cobrir les seves necessitats a nivell social, laboral i formatiu i així millorar la seva qualitat de vida.

Les persones amb IL són aquelles les capacitats intel·lectuals de les quals es troben just per sota del que es considera normal segons l’Organització Mundial de la Salut. A més, presenten un dèficit en la seva capacitat adaptativa, almenys en dues de les següents àrees: comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials/interpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat. Aquests dèficits fan que siguin persones especialment vulnerables amb dificultats personals, socials, educatives i laborals, per enfrontar-se a les exigències de l’entorn, sent necessari ajustar els suports a cada persona.

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé col·labora amb acidH, mitjançant unes beques de logopèdia i psicologia destinades a persones amb intel·ligència límit que estan en tractament de dislèxia, TDH i necessitats especials.

Decupaz, fundació situada a Mèxic que promou la pau i la bona convivència social mitjançant l’esport i la cultura, ha desenvolupat un projecte de reconstrucció d’habitatges i de recuperació d’espais a la Delegació Magdalena Contreras, al sud-oest de Ciutat de Mèxic, una de les zones on l’ajuda encara no ha pogut arribar després del sisme del passat setembre de 2017.

El pla inclou la construcció d’un alberg que acollirà a les persones que s’han quedat sense llar. Un cop finalitzades les obres, l’edifici s’utilitzarà com a lloc de servei a la comunitat.

En una segona fase, el projecte es centra en la reconstrucció d’habitatges. S’han dissenyat models diferents en funció de les necessitats de cada família, del nombre de persones que la formen, de les condicions del terreny, etc.

Finalment, es construirà una fàbrica de maons de tova en la qual formaran a la comunitat perquè puguin ser autosuficients.

Aquesta iniciativa compta amb el suport del Govern de la Ciutat de Mèxic i de l’aliança de dues empreses especialitzades: Taller 13 Arquitectes i Bio reconstrueix Mèxic.

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé ha arribat a un acord de col·laboració amb Decupaz per a que aquest projecte tan apassionant, aconsegueixi realitzar-se amb èxit.

Hem tingut la sort de col·laborar amb

Fundació Friends és una entitat sense ànim de lucre creada amb la finalitat de donar suport a joves i adults amb la síndrome d’Asperger (trastorn de l’espectre autista), oferint-los un entorn on fer amics, estudiar, i trobar oportunitats laborals.

Va néixer l’any 2004 i des de llavors ofereix serveis encaminats a facilitar l’autonomia i la vida independent de les persones amb autisme. Les activitats de la Fundació també estan centrades en el suport a les famílies i a la difusió d’aquest trastorn. Defensen que una persona amb Síndrome d’Asperger, amb una mica de suport, pot arribar molt lluny.

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé col·labora amb la Fundació Friends mitjançant dues beques destinades a professionalitzar l’entitat.

Fa 35 anys que Nous Camins col·labora en diversos països d’Amèrica Llatina, compromesos amb el desenvolupament de les comunitats on està presents. El seu objectiu és treballar en comunitats amb manques socials i econòmiques generant oportunitats, perquè persones concretes puguin construir per si mateixes un futur millor i tendir ponts amb la societat espanyola. La seva presència continuada en el terreny els permet engegar projectes de llarg recorregut en col·laboració amb organitzacions amb fort arrelament local.

Nous Camins Mèxic

Des de l’any 2003, l’associació ha centrat la seva activitat en l’atenció dels nens dels Jardins de Sant Joan Ajusco a Mèxic D.F., a través de la construcció i el manteniment del Centre Comunitari de Desenvolupament Infantil de Sant Josep. Gràcies a aquesta iniciativa, l’organització imparteix educació pre escolar a nens d’1 a 6 anys, ofereix servei de menjador i realitza revisions mèdiques mensuals. En paral·lel, en el mateix centre s’ofereix un servei de biblioteca obert a tota la comunitat, xerrades per a pares sobre valors humans i activitats per a la promoció de la dona.

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé col·labora en la iniciativa que l’organització gestiona a Mèxic i la finalitat de la qual és reforçar les capacitats locals -a través de projectes d’educació, nutrició i capacitació-, perquè les persones de les comunitats participants siguin més autònomes i millorin substancialment les seves condicions de vida. D’aquesta manera, es promou el desenvolupament de la persona en un sentit integral, especialment, en aquelles àrees amb majors manques socials o econòmiques, impulsant el desenvolupament sostenible i continuat.

La Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé va participar en el programa de “Seguretat alimentària i aigua potable: les dones guaranies del Chaco Bolivià” desenvolupat per Intermón Oxfam.

L’objectiu general del projecte era assegurar l’alimentació i l’accés a l’aigua potable per part del poble guaraní, que integra prop de 600 famílies i unes 3.500 persones, mitjançant el suport a la gestió del seu territori. Gràcies a aquest programa, es milloraven els sistemes de producció agrícola i pecuària de les comunitats indígenes guaraníes, implementant pràctiques de desenvolupament productiu sostenible i adaptable al canvi climàtic, per tal d’assegurar l’accés a aliments suficients i generant ingressos econòmics per a les dones i les seves famílies, en les zones d’Itika Guasu i Caraparí del Chaco bolivià.

Càrites és una organització humanitària centrada en l’assistència, el desenvolupament i el servei social, que lluita per poder combatre la pobresa, l’exclusió, la intolerància i la discriminació, amb la qual ha col·laborat la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé en algun dels seus programes.

La Fundació Música del Cor és una associació civil creada en Monterrey, en 2003 per fer realitat els somnis dels nens amb càncer de Mèxic. Està formada per un grup de joves plens d’energia, iniciativa i entusiasme, decidits a repartir alegria, multiplicar somriures, millorar l’estat anímic dels nens i impulsar la seva recuperació de la malaltia, a la qual la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé ha donat suport en alguna ocasió.

L’organització Pro Dona opera a Bolívia des de fa més de 20 anys. Està orientada principalment a aconseguir donatius per a la concessió de microcrèdits que permeten a les famílies bolivianes més desfavorides crear petits negocis.

Des de 2008 fins a 2011, la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé va col·laborar amb Pro Dona, ja que Ricardo Fisas Mulleras se sentia personal i íntimament molt unit a aquest país, on va passar 4 anys de la seva vida (de 1952 a 1956).