Fundació La Caixa i la Generalitat de Catalunya aposten per Project Difference

Durant aquest any 2017, Project Difference inicia un projecte ambiciós que posa en marxa el programa d’Acompanyament per als propers tres cursos, en quinze escoles d’Educació Primària de Catalunya. El programa, subvencionat per la Fundació La Caixa i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ofereix a les escoles participants una plataforma integral de formació al professorat amb sistemes de cribatge, metodologies multisensorials, estratègies d’aula i materials adaptats per a facilitar l’experiència educativa d’alumnes que tenen una diferencia d’aprenentatge com la dislèxia, la discalculia o el TDAH.

El programa té una implementació gradual

Aquest projecte d’Acompayament es desenvoluparà de manera gradual,