La nostra història

“Per a mi, tota empresa té una funció social… retornar a la societat tot allò que ha rebut d’ella”.
“Mira el que pots fer d’ara en endavant. Amb aquesta mentalitat la meva dona i jo hem creat la Fundació”.
Ricardo Fisas, la persona

La vida personal i professional de Ricardo Fisas queda patent en el seu llibre autobiogràfic, els seus escrits i les seves experiències de toda una vida.

Ricardo Fisas, el llegat

Ricardo Fisas va crear un decàleg personal per fer una mica més feliços als quals li envoltaven. Un llegat que va voler transmetre a tots.