Per a escoles que creuen en la diferència

Acompanyem a Escoles

Mitjançant el sistema de Resposta a l’Intervenció Primerenca (RtI), Project Difference ofereix un servei d’acompanyament per a escoles que desitgen atendre les diferències dels seus alumnes, facilitar l’aprenentatge a través de metodologies multisensorials i implementar estratègies d’aula basades en evidència científica internacional i anys d’experiència pràctica. Per iniciar el procés, Project Difference ofereix un anàlisi gratuït de la situació actual. Si l’escola vol començar es posa en marxa un Acompanyament complet de 8 punts:

1

Acord d’acompanyament
i creació de l’Equip
de RtI (ERTI)

2

Creació del pla
d’acció amb direcció
de l’escola

3

Presentació del
pla d’acció
(claustre)

4

Formació inicial sobre
diferències d’aprenentatge
per tot el claustre

5

Implementació de RtI
amb enfocament
en la prevenció

6

Implementació d’estratègies
d’aula dirigides a les
diferències d’aprenentatge

7

Evaluació
continuada
de l’alumne

8

Resum i evaluació
per identificar
maneres de millorar

Amb la col·laboració de