Per a educadors que creuen en la diferència

Formació en Diferències d’Aprenentatge

Project Difference ofereix una formació inicial especialment dissenyada per instruir, motivar i capacitar a mestres, proporcionant estratègies de gestió a l’aula per ajudar a l’alumnat que presenta diferències d’aprenentatge com la dislèxia, el TDAH, les altes capacitats i la gestió de les emocions a l’aula. Està dirigida al professorat de les etapes d’Infantil i Primària, i a professors d’Educació Especial.

Dirigida per experts, la formació consta de 20 hores lectives, 16 am experts i 4 de treball propi per part de cada participant.

Protocol d'actuació sobre les diferències d'aprenentatge

L’objectiu d’aquest protocol és oferir als docents una eina àgil i útil per a poder dur a terme una detecció i intervenció educativa primerenca.

Les diferències que tractem en aquest protocol són: Dislèxia, TDAH, altes capacitats, discalcúlia, TDL, TEA i intel·ligència límit, i es divideixen en els següents apartats:

» Símptomes d’alerta.

» Pautes d’actuació.

» Recursos pedagògics gratuïts.

» Adreces d’interès sense animo de lucre

 

Gràcies a l’equip de UTAE per la seva revisió i validació del protocol

Experts de