Termes i condicions de les donacions

Les següents Condicions per a la realització de la donació, contenen la informació prèvia a la donació que es pretén realitzar oferta a la Web www.fundacionricardofisas.org i altres drets i obligacions que poguessin derivar-se de la relació entre FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ, amb domicili enPARC DEL ALBA, c/CREU CASAS i SICART,96. 08290 CERDANYOLA (BARCELONA), ESPANYA i proveïda del CIF G64886039.

1. Objecte.
Aquestes Condicions regulen el procés de donació a través de la web propietat de “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ”, que voluntàriament desitgen realitzar els donants que prèviament hagin emplenant el corresponent formulari, amb les dades necessàries per poder dur a terme la relació entre “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ” i els donants, i que hagin prestat el seu consentiment i acceptació plena, sense reserva alguna, de totes i cadascuna de les condicions publicades per “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ” a cada moment que l’Usuari accedeixi al referit lloc web.
El donant haurà de llegir íntegrament les Condicions cada vegada que desitgi realitzar una donació a “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ” a través d’aquesta web.
Les Condicions s’aplicaran a tots els donacions que es desitgin realitzar a la Web, regint les que estiguin vigents al moment de realitzar cada donació.

2. Concepte i registre de donant.
S’entén per donant aquell que accedeixi a la Web, que consigni les dades obligatòries que se sol·licitin i realitzi una donació seguint les corresponents instruccions del lloc web i hagi prestat prèviament el seu consentiment i acceptació plena amb aquestes Condicions. “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ” es reserva el dret de cancel·lar la donació si la informació subministrada es considera falsa o poc a veraç per “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ”.

3. Acceptació de les condicions establertes.
L’Usuari té accés, a qualsevol moment, a les instruccions d’utilització del lloc web, així com a la seva utilització i acceptació de la Web.
Pel simple fet de navegar a través del lloc web i/o per la realització de qualsevol donació, el donant accepta, sense reserva alguna, les instruccions de navegació i, especialment, totes i cadascuna de Condicions d’Ús, el seu Avís Legal i Privacitat de dades, així com les Condicions particulars que, si escau, regeixin la realització de donacions. En cas de disconformitat l’usuari haurà de sortir tancant la Web.
En el supòsit de cometre un error per part del donant en la introducció de les dades, aquest ha de comunicar-ho a “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ” a través de telèfon, e-mail que apareixen com a contacte a la web.
El donant declara, sota la seva responsabilitat, que és major d’edat, ha llegit íntegrament les presents Condicions particulars dels donacions ofertes per “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ”; així com les instruccions i indicacions que, per al desplaçament o navegació pel referit lloc web, figuren en cadascuna de les pantalles que ho integren, acceptant-les plenament.

4. Com puc fer una donació?
Per transferència bancària o un dipòsit directament en una dels nostres comptes bancaris, escrivint en el concepte “Donació”:
Titular compte: FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ
LA CAIXA: 2100-1370-19-0200126664 | BANC SABADELL: 0081-5118-16-0001110221
Així mateix si necessites un rebut de la teva donació, per favor, avisa’ns (via mail o telèfon) i facilita’ns les següents dades: nom, NIF, adreça postal, adreça de mail, quantitat i data.
Totes les donacions realitzades a “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ” desgraven impostos sobre la renda.
“FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ” reconeix i defensa els alts estàndards de transparència i credibilitat de:

5. Confirmació de la donació.
Una vegada efectuada la donació i en el termini més breu possible, “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ”, remetrà al donant l’acceptació de la donació realitzada per e-mail, al compte de correu electrònic que hagi introduït en el formulari.

6. Cobertura geogràfica.
La cobertura geogràfica de de les donacions no està limitada a cap territori. S’accepten donacions des de qualsevol lloc.

7. Horari de realització de donació.
El donant pot realitzar les seves donacions durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any des de qualsevol ordinador que tingui accés a Internet i compleixi amb els requisits tècnics especificats i a través dels altres mitjans que es facilitin.

8. Privadesa i Protecció de Dades Personals.

La FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, amb la finalitat de mantenir una relació comercial . Seran conservats mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ al c / ARTESANS, 12 PARC DEL ALBA, c/CREU CASAS i SICART,96. 08290 CERDANYOLA (BARCELONA), ESPANYA o info@fundacionricardofisas.org. Si ho considera necessari podrà interposar una reclamació en www.agpd.es

Així mateix, les seves dades seran utilitzades per “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ” per mantenir-lo informat sobre les activitats de la nostra associació per qualsevol mitjà electrònic o postal. Els donants que així ho sol·licitin, autoritzen a “FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ” a la publicació de les seves dades personals a la pàgina web així com a qualsevol tipus de publicitat, promoció, o publicació amb finalitats informatives en relació a la donació realitzada. Finalment, podran contactar amb nosaltres en qualsevol moment o revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@fundacionricardofisas.org.