Durant aquest any 2017, Project Difference inicia un projecte ambiciós que posa en marxa el programa d’Acompanyament per als propers tres cursos, en quinze escoles d’Educació Primària de Catalunya. El programa, subvencionat per la Fundació La Caixa i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ofereix a les escoles participants una plataforma integral de formació al professorat amb sistemes de cribatge, metodologies multisensorials, estratègies d’aula i materials adaptats per a facilitar l’experiència educativa d’alumnes que tenen una diferencia d’aprenentatge com la dislèxia, la discalculia o el TDAH.

El programa té una implementació gradual

Aquest projecte d’Acompayament es desenvoluparà de manera gradual, començant en cinc escoles en 2017, continuarà en altres 5 escoles en 2018 i, en 5 més, en 2019. L’enfocament del projecte és preventiu i posa emfàsi en la implementació del sistema internacional de RtI (Resposta a la Intervenció Primerenca). Inclou l’activació d’una sèrie de metodologies per treballar la lectura, l’escriptura i les matemàtiques amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge de tot l’alumnat. Aquest pla de treball assegura que els alumnes amb diferències d’aprenentatge estiguin ben atesos i que, conseqüentment, aconsegueixin bons resultats dins del marc d’una escola inclusiva.

Les 5 escoles participants en 2017 seran anunciades durant les Jornades Internacionals de Project Difference que se celebraran del 26 al 28 de juny a Sant Cugat. La formació inicial del professorat d’aquests centres es realitzarà els dies 4 i 5 de setembre a Barcelona.