La Societat Europea de Radioteràpia i Oncologia va celebrar un Congrés a Barcelona el passat mes d´abril. La Fundació va participà a una jornada de pacients per informar d’un dels tres pilars de la Fundació: la realització de tractaments individuals i gratuïts en diferents hospitals i associacions de pacients. Congreso Estro