Familiars polítics, sí o no?

* Els familiars polítics enriqueixen l’empresa.

* Els familiars polítics són els primers assessors externs que s’incorporen a l’empresa.

* L’empresa a la qual no li interessi incorporar familiars polítics tindrà problemes en un futur.

* La seva incorporació facilita l’educació dels néts en els valors empresarials.

* Als familiars polítics cal tractar-los amb especial deferència i estimar-los igual que als fills.

* Si als familiars polítics se’ls fa sentir estimats i valorats, ajudaran a resoldre problemes i seran de gran ajuda.

* La salut d’una empresa familiar es mesura per la bona o mala relació amb els familiars polítics.

Conclusió: benvinguts els familiars polítics.